Welshly Arms - Legendary превод на песента


Текст на песента

Take a look around me
Taking pages from a magazine
Been looking for the answers
Ever since we were seventeen


You know the truth can be a weapon
To fight this world of ill intentions
A new answer to the same question
How many times will you learn the same lesson?


I think they got it all wrong
We just gotta hold on
And on and on and on


'Cause we're gonna be legends
Gonna get their attention
What we're doing here ain't just scary
It's about to be legendary


Yea we're gonna be legends
Gonna teach 'em all a lesson
Got this feeling in our souls we carry
That it's about to be legendary


This is what we came for
And we couldn't want it anymore
We can never turn back now
Got to leave it all on the floor


Been dreaming of the payoff
Though the struggles and the trade-offs
Fighting tooth and nail on the way up
Tell them the truth but they'd think it's just made up


Eventually they're gonna know who's right
To make a stand you've got to win the fight
Can't stand the heat then just stay out the light
Or you might never make it out alive
You gotta live without a compromise
Let everybody hear your battle cry

Превод

Огледай се около мен
Как късам страници от списания
Търсим отговори
Откакто бяхме на седемнайсет

Знаеш, че истината може да е оръжие,
Срещу този свят на болни намерения
Нов отговор на същия въпрос
Колко пъти ще учиш един и същи урок?


Мисля, че разбират всичко погрешно
Просто трябва да се държим
И да продължаваме


Защото ще бъдем легенди
Ще имаме вниманието им
Това, което правим не е просто страшно
А ще бъде легендарно


Да, ще бъдем легенди
Ще им дадем урок
Това чувство е в душите, което носим
И ще бъде легендарно


За това дойдохме
И няма как да го искаме повече
Вече няма връщане назад
Трябва да забравим колебанията


Мечтаехме за отплата
Въпреки борбите и компромисите
Пробивахме си път със зъби и нокти
Когато им кажеш истината, си мислят че е измислена

Накрая ще знаят, кой е прав
Трябва да се опълчим, за да спечелим битката
Ако не понасяш жегата, стой далече от светлините
Или може никога да не се измъкнеш жив
Трябва да живееш без компромиси
Нека всички да чуят бойният ти рев

Още от този изпълнител(и)