Real Friends - I Had A Heart превод на песента


Текст на песента


I walk on this frozen lake,
Hoping to hit a spot that's weaker than I was,
A year a half ago.
I remember how Christmas used to be,
Before she spat me out.
And left me to roam this empty place.

If I ran to the city sub lights, I'd still feel dull and worn out.

It's time to start over and move on.
My grandma keeps going on about the New Year
She says "you can't miss what you forget."

I'll spend the night slamming doors,
Smoking outside my grandparents house.
I thought Christmas was the time for us to feel loved.

I feel like no one understands me anymore.
Nothing is how it was last year.
But it's cold and lonely, just like before.

It's time to start over and move on.
My grandma keeps going on about the New Year.
She says "you can't miss what you forget."

I'll sit and wonder who she loves instead of me.
If she told me who it was,
I'm afraid it would rip my heart out
For my family to see.

At least they'd know I had a heart.
Превод


Вървя по тази замръзнала река,
надявайки се да намеря място по-слабо, отколкото бях
преди година и половина.
Помня как беше Коледата,
преди тя да ме изплюе.
И да ме остави да скитам в това празно място.

Ако бягах до светлините на градското метро, все още бих се чувствал притъпен и износен.

Време е да започна наново и да продължа.
Баба ми продължава да говори за Новата година
Казва: ''Не може да ти липсва това, което забравиш''

Ще прекарам нощта в тряскане на врати,
Пушейки извън къщата на баба и дядо.
Мислех си, че Коледа е време, в което се чувстваме обичани.

Чувствам се сякаш вече никой не ме разбира.
Нищо не е както миналата година.
Но е студено и самотно, също както преди.

Време е да започна наново и да продължа.
Баба ми продължава да говори за Новата година
Казва: ''Не може да ти липсва това, което забравиш''

Ще седя и ще се чудя кой обича вместо мен.
Ако ми беше казала кой е той,
страхувам се, че би изтръгнало сърцето ми,
за да може семейството ми да го види.

Поне ще знаят, че съм имал сърце.

Още от този изпълнител(и)